संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Thursday, 01 December 2022

mumbai

Thursday, 01 December 2022

कोरोना होऊन गेलेल्या रुग्णांचे प्रकृतीचे हाल – जयश्री खाडिलकर-पांडे

कोरोना आजारातून बरे करणे या बाबीला सरकार, रुग्णालये, डॉक्टर प्राधान्य देत आहेत आणि ते योग्यच आहे. पण त्याचबरोबर कोरोनातून बरे

Read More »
Thursday, 01 December 2022
Scroll to Top
Close Bitnami banner
Bitnami