संपादक : सौ. जयश्री खाडिलकर - पांडे
Wednesday, 29 March 2023

jatinga bird mystery

Wednesday, 29 March 2023

‘जतिंगा’चे रहस्य! जिथे पक्षी आत्महत्या करतात…

आसाममधील जतिंगा हे छोटेसे गाव ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये वेगवेगळ्या रंगाच्या, आकाराच्या शेकडो पक्ष्यांनी भरून जाते… हे पक्षी जतिंगाचे आकाश पूर्णपणे

Read More »
Wednesday, 29 March 2023